WIE ZIJN WE

WAT DOEN WE

NEEM CONTACT OP

WIE ZIJN WIJ?

De Adviesraad Sociaal Domein West Maas en Waal is een onafhankelijk adviesorgaan in de Gemeente West Maas en Waal. De Adviesraad bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers uit de verschillende dorpen van onze mooie gemeente. Ieder lid van de Adviesraad Sociaal Domein is betrokken bij en heeft deskundigheid verkregen door eigen ervaring of (vrijwilligers)werkervaring in één of meer zorggebieden binnen het sociaal domein. 

De Adviesraad is een onafhankelijk orgaan. De leden worden gekozen en voorgedragen door de Adviesraad zelf en worden benoemd door de gemeente. 

WAT DOEN WIJ?

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn (WMO), Werk en Inkomen (Participatiewet) en Jeugd. 

Om zo goed mogelijk te kunnen adviseren over de uiteenlopende onderwerpen binnen het Sociaal Domein, is kennis van de ervaringen van de inwoners van onze gemeente noodzakelijk. Als Adviesraad staan we dicht bij de samenleving en zoeken we actief contact met de dorpsplatforms en verenigingen binnen onze gemeente. De vergaarde informatie draagt bij aan de inhoud van onze adviezen. 

WAT KUNT U DOEN?

Zijn er zaken, binnen het Sociaal Domein, die onze aandacht behoeven? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier.

Bent u geïnteresseerd om als lid van onze Adviesraad uw bijdrage te leveren? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Vacature

Wie versterkt de Adviesraad Sociaal Domein West Maas en Waal?

De adviesraad Sociaal Domein West Maas en Waal zoekt nieuwe leden, waaronder een penningmeester en secretaris.

Leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn betrokken inwoners. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan de ambtelijke organisatie en het college van burgemeester en wethouders. Dat gaat over alle zaken binnen het Sociaal Domein, zoals: participatie, werk & inkomen, armoede, eenzaamheid, GGZ, jeugd.

Je wordt benoemd door het college van BenW voor een periode van 4 jaar en kunt eenmaal herbenoemd worden.

Wij verwachten dat:     

  • je een gemotiveerde en sociaal betrokken inwoner van de gemeente West Maas en Waal bent;
  • je kunt denken en handelen vanuit het algemeen belang;
  • je als inwoner kennis en/of ervaring met de volgende beleidsterreinen hebt: jeugd, ouderen, GGZ/beschermd wonen, mantelzorg, participatie (werk en uitkering);
  • je voldoende tijd en energie hebt om er maandelijks circa 8 uur aan te besteden;
  • je geen politieke of ambtelijke binding hebt met de gemeente.

Wij bieden:

  • De uitdaging om samen met andere leden in de Adviesraad een positieve bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Sociaal Domein;
  • De mogelijkheid tot het volgen van trainingen en ruimte voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties;
  • Een vrijwilligersvergoeding.

Geïnteresseerd?

Upload een motivatie en een korte CV via onderstaande button. 
Heb je nog twijfels? Je kunt ook eerst een vergadering bijwonen! Laat dit dan weten via het contactformulier ( zie onderstaande button Contact opnemen)