Vergaderschema

De Adviesraad Sociaal Domein West Maas en Waal vergadert op: 

Plenair overleg 2023

28 maart 19:00 – 20:00
17 oktober 19:00 – 20:00

Kwartaaloverleg 2023 

21 februari  19:00 – 20:00
16 mei 19:00 – 20:00
19 september 2022 19:00 – 20:00
14 november 2022 19:00 – 20:00

DB Adviesraad 2023

6 februari 19:30
13 maart 19:30
1 mei 19:30
26 juni 19:30
28 augustus 19:30
2 oktober 19:30
30 oktober 19:30
11 december 19:30 

Overleg Adviesraad 2023

13 februari 20:15 – 21:45
20 maart 20:00 – 21:30
8 mei 20:00 – 21:30
3 juli 20:00 – 21:30
4 september 20:00 – 21:30
9 oktober 20:00 – 21:30
6 november 20:00 – 21:30
18 december 20:00 – 21:30

De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar met uitzondering van onderwerpen waarvoor geheimhouding is opgelegd.. Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan als u zich van te voren aanmeldt via het contactformulier.