Aandachtsgebieden

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente op het gebied van wonen, zorg en welzijn (WMO), werk en inkomen (Participatiewet) en Jeugd.

Participatie

De Participatiewet is in Nederland ingevoerd met ingang van 1 januari 2015 en vervangt het voorgaande stelsel van Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening en Wajong. De voorloper van de Participatiewet was de Algemene Bijstandswet.

WMO

Inwoners van de gemeente West Maas en Waal die beperkingen ervaren in hun zelfredzaamheid of deelname in de samenleving kunnen een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Jeugd

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente West Maas en Waal net als alle andere gemeenten in Nederland in het kader van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de zorg aan kinderen, jongeren en hun verzorgers.

Klik op de link voor meer informatie over ieder aandachtsgebied.