Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein West Maas en Waal bestaat uit inwoners van de gemeente West Maas en Waal (Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-leeuwen, Dreumel, Wamel). De Adviesraad  is geheel onafhankelijk. De leden worden gekozen en voorgedragen door de Adviesraad zelf en benoemd door de gemeente. Dit omdat de Adviesraad bestaat op basis van een gemeentelijke verordening. 

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente West Maas en Waal. De raad bestaat uit betrokken vrijwilligers afkomstig uit verschillende geledingen van de samenleving in onze gemeente. 

Wat doen wij? 

Wij geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente op het gebied van wonen, zorg en welzijn (WMO), werk en inkomen (Participatiewet) en Jeugd. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen over de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet die ons aanleiding kunnen geven hierover signalen of formele adviezen af te geven aan de gemeente.

Interesse of vragen? Neem contact op!

Participatie

De Participatiewet is in Nederland ingevoerd met ingang van 1 januari 2015 en vervangt het voorgaande stelsel van Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening en Wajong. De voorloper van de Participatiewet was de Algemene Bijstandswet.

WMO

Inwoners van de gemeente West Maas en Waal die beperkingen ervaren in hun zelfredzaamheid of participatie in de samenleving kunnen een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Jeugd

Sinds 1 januari 2015 is de Gemeente West Maas en Waal net als alle andere Gemeenten in Nederland in het kader van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de zorg aan kinderen, jongeren en hun verzorgers.